Eerste ziekenhuis dat kiest voor AFAS Software

Administratieve lastenverlichting in de zorgsector biedt opportuniteiten voor de Belgische markt. Een opvallende trend is dat meer zorginstellingen kiezen voor een volledige ERP-oplossing. Niet alleen zorginstellingen die al gebruikmaakten van bijvoorbeeld HRM/Payroll-software breiden het aantal pakketten uit. Nieuwe instellingen kiezen tegenwoordig ook direct voor de volledige ERP-oplossing, inclusief CRM, Financieel, Projecten, Abonnementen, Workflow- en Documentmanagement. Steeds vaker komen deze instellingen tot de conclusie dat echt geïntegreerd werken leidt tot efficiëntere administratieve processen, minder administratieve FTE’s en betrouwbare, overkoepelende en actuele managementinformatie.

Meer instellingen kiezen voor volledige ERP

AZ Heilige Familie heeft recent de stap gezet. “We hadden dringend nood aan een betaalbare oplossing voor de automatisering van onze HR-systemen”, zegt algemeen directeur Jos Van den brande. In het ziekenhuis werken 570 mensen, van wie 60% verpleegkundigen zijn, maar de meerderheid van de medewerkers heeft een deeltijdse functie. “Dat maakt het personeelsbeheer er eigenlijk niet gemakkelijker op”, legt Jos Van den brande uit. “We hadden wel al een systeem om bijvoorbeeld ziektemeldingen rechtstreeks door te geven aan het sociaal secretariaat, maar we voelden heel goed de nood aan een systeem dat onder meer ook kan bijhouden wie welke opleiding volgt en welke evaluaties de medewerkers krijgen. Tot nu toe werden al die zaken nog manueel bijgehouden en dat legt eigenlijk een zware druk op de administratie. De mensen van de HR-dienst moeten de vele tijd die ze nu nog besteden aan klasseren en opzoeken eigenlijk beter kunnen gebruiken”

Meer aandacht voor modern werkgeverschap

Ook ziet AFAS Software dat de inzet van e-HRM aan populariteit blijft winnen binnen de zorg. Een belangrijke reden voor deze groei is dat steeds meer zorginstellingen inzetten op modern werkgeverschap, waarbij werkgevers actief inspelen op de veranderende eisen en wensen van een nieuwe generatie werknemers. Denk hierbij aan het faciliteren van thuis werken of toegang verschaffen tot bedrijfsgegevens via tablets en smartphones. Modern werkgeverschap begint bij het professionaliseren van de HR-dienstverlening door interne processen te automatiseren en zo medewerkers digitaal beter van dienst te kunnen zijn.

“Eenmaal het systeem geïmplementeerd is, zal alle informatie over alle medewerkers in één oogopslag voor iedereen beschikbaar zijn. Dat zal in onze hr-dienst tijd vrij maken voor elementen waar we echt veel belang aan hechten zoals persoonlijke ontwikkeling, carrièrebegeleiding en coaching. We verwachten dus behoorlijk veel van onze samenwerking met AFAS, omdat we ervan overtuigd zijn dat ze de samenwerking tussen de medewerkers en onze ondersteunende diensten nog mooi zal versterken. Ook het gemak dat het systeem biedt bij bijvoorbeeld opleidings- en verlofaanvragen, zal de werkdruk verminderen en dus het werkplezier doen toenemen.” zegt algemeen directeur Jos Van den brande.

Bewustwording besparingen op secundaire processen loont

Bij steeds meer zorginstellingen dringt het besef door dat kostenbesparingen in het secundaire proces direct geld opleveren om bijvoorbeeld meer handen aan het bed te krijgen. AFAS Software ziet zorginstellingen in beweging komen. Linksom of rechtsom moeten ze allemaal bezuinigen, maar bij voorkeur niet op het primaire proces. De administratie wordt binnen veel instellingen als een noodzakelijk kwaad gezien. Binnen steeds meer instellingen dringt het besef door dat de kostenbesparingen juist op die afdelingen gerealiseerd kunnen worden. Het automatiseren van administratieve processen wordt in toenemende mate gezien als een eenvoudige manier om te bezuinigen.

Jos Van den Brande maakt zich sterk dat de keuze voor AFAS lonend zal blijken. “Nu gaat er echt te veel tijd verloren met administratieve taken, we moeten terug naar onze core business”, zegt hij.