Milieu


Bij investeringen, onderhoud en afdanking van goederen is MVO altijd het uitgangspunt. Bij de aanschaf van nieuwe producten wordt onder andere gekeken naar het totale energieverbruik over vijf jaren. Om het energieverbruik verder terug te dringen, worden PC's zoveel mogelijk vervangen door energiezuinige laptops.

Mileucheck


Bij investeringen wordt altjid een milieucheck gedaan. Naast energieverbruik, wordt nagegaan in hoeverre materialen zijn gebruikt die belastend zijn voor het milieu. Ook de totstandkoming moet op een verantwoorde manier zijn gebeurd. Daarnaast is een goede afvalverwerking heel belangrijk voor het milieu. Toners, pc’s en printers: alles wat niet meer functioneert en geen nieuwe bestemming krijgt, wordt milieuvriendelijk verwerkt.


Wagenpark


De afgelopen jaren heeft de vergroening van het wagenpark doorgezet. Steeds meer medewerkers kiezen voor een leaseauto met een milieuvriendelijk A of B label. In amper twee jaar tijd is het aandeel C/D labels teruggebracht van 10% naar slechts in 1%. Gezien het toenemende aantal elektrische rijders, zijn op de parkeerplaats voor het AFAS-pand extra oplaadpunten gecreëerd waar zowel medewerkers als klanten gebruik van maken.
Om verspilling van etenswaren te voorkomen, ontvangt iedereen die aan een AFAS-evenement deelneemt, het onderstaande filmpje bij de uitnodiging: