Competentiemanagement 

Laat niet enkel de organisatie maar ook de medewerkers groeien! met één klik heb je overzicht op alle competenties, maak je vlot gebruik van 360° Feedback en meer!


360 feedback

360º feedback

Het doel van 360 graden feedback is om een zo volledig mogelijk beeld van jouw medewerkers te schetsen. Zo breng je sterktes en zwaktes in kaart.


Managementrapportage

Managementrapportage

Met één klik heb je een overzicht van alle functiecompetenties per niveau. Je ziet waar er nog werk aan de winkel is, en welke medewerkers reeds op dreef zijn.

POP en TOP

Met persoonlijke ontwikkelingsplannen en team ontwikkelingsplannen hou je grip op de groei van de organisatie en medewerkers.

Competentiemanagement

De volgende stap in de ontwikkeling van medewerkers


Samen met jouw medewerkers vaststellen waar ze staan en waar ze graag naar toe willen; je bent de persoon die hen ondersteunt. Met een persoonlijk ontwikkelingsplan reik je de handgrepen aan om ze uiteindelijk naar een hoger niveau te brengen. 

Met competentiemanagement borg je alle communicatie en afspraken met medewerkers. Functioneringsgesprekken en bijbehorende afspraken met medewerkers leg je vast in het dossier. Je hebt duidelijk inzicht in functiecompetenties en het bestaande niveau. Op die manier werk je aan een representatief overzicht van het personeelsbestand en de daarbij horende ontwikkelingen.

Breng medewerkers naar een hoger niveau met competentiemanagement! 

De belangrijkste onderdelen

Meerdere administraties

Competentiewoordenboek

Met meer dan 150 competenties standaard in de software, kan je als HR-manager zelf een selectie  maken om jouw eigen competentiewoordenboek voor  de organisatie samen te stellen.

360º feedback

Naast de beoordeling door de leidinggevende, wordt de medewerker door zichzelf en een aantal andere personen binnen de organisatie beoordeeld. Zo ontstaat een betrouwbare basis waarop beoordeling kan plaatsvinden.

Pop en Top

POP en TOP

Organisaties willen graag verder komen, maar dat betekent ook dat medewerkers met de organisatie mee moeten kunnen groeien. 


Werving en Selectie

Het werven en selecteren van nieuwe, kwalitatieve medewerkers is een cruciaal, maar tijdrovend proces. Niet in de laatste plaats vanwege het langdurige administratieve proces dat elke keer terugkomt.

POP en TOP

Ontwikkel medewerkers en afdelingen


Om de gewenste situatie te bereiken, is er een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) nodig. Jij en jouw medewerkers stellen dit samen op tijdens een persoonlijk ontwikkelingsgesprek. De meegeleverde coachingsactiviteiten en ontwikkeltips vormen hierbij handige hulpmiddelen. 

Met een activiteitenplan ontwikkelt jouw medewerker zich tot op het gewenste niveau. 

Alle persoonlijke ontwikkelingsplannen van de afdeling vormen uiteindelijk een team ontwikkelingsplan (TOP). In een TOP kan je precies zien waar de sterke en zwakke punten op de afdeling liggen. Competentiemanagement helpt om sterktes te behouden en de zwakke punten te verbeteren.

360º feedback

Objectiever beoordelen


Het idee achter de 360 graden feedback is dat een beoordeling door meerdere personen betrouwbaarder is dan een beoordeling van één persoon. Door de verschillende percepties van deze personen en van de medewerker zelf te combineren, ontstaat een compleet beeld.

Competentiemanagement wordt standaard geleverd met de enquêtegenerator. Hiermee voer je de 360 graden feedback eenvoudig uit. Over elke competentie wordt een aantal vragen gesteld. Zo wordt per competentie duidelijk of jouw medewerker op het gewenste niveau zit.Competentiemanagement software met visie!

“Bij een gedecentraliseerd beleid is de interne communicatie zeer belangrijk. We zien de software van AFAS dan ook als een belangrijke communicatietool met onze managers en werknemers” 


Kathleen Decoster - HR project Manager - Vulpia

Meer weten over competentiemanagement?

Onze medewerkers vertellen je graag meer!