Urenregistratie software 


 De basis voor een succesvol project Urenregistratie software: de basis voor een succesvol project


Registratie van facturabele of niet facturabele uren gebruik je als basis voor de nacalculatie. Jouw medewerkers registreren zelf hun uren. Dit kunnen ze doen op elk moment, waar dan ook. Ook het accorderen van de uren en de urenfacturatie is compleet geautomatiseerd. Je kan ervoor kiezen om de uren per medewerker vast te leggen, maar ook per organisatorische eenheid of per functie. Hierdoor kan je ook gebruik maken van urenregistratie als u niet projectmatig werkt, maar wel uren wilt registreren.

Voortgang monitoren

Dankzij een effectieve nacalculatie heb je op elk moment een actueel inzicht in de voortgang van het project. Hoeveel uren hebben we al ingezet en zijn dit facturabele uren geweest? Door de integratie van HRM worden verlof en verzuimuren van medewerkers automatisch verwerkt in de nacalculatie. Hierdoor ontstaat een compleet en actueel inzicht in de voortgang van jouw projecten. Ook kosten zoals inkoop en materialen kunnen via de nacalculatie worden geregistreerd. Zo beschik je over één geïntegreerde oplossing voor een succesvol project.

Simpel uren boeken via de app

Medewerkers kunnen via hun mobiele telefoon of tablet gemakkelijk online hun uren boeken op een project via de AFAS Pocket app. Zo is het voor medewerkers bijzonder makkelijk om de app erbij te pakken en binnen een paar tellen hun uren te boeken. Direct op het goede project met de juiste werksoort. Vastlegging bij de bron voorkomt fouten! 

Meer dan alleen urenregistratie software

De software van AFAS biedt meer dan alleen jouw urenregistratie goed regelen. Je automatiseert al jouw administratieve processen in één en hetzelfde softwarepakket: van Financieel tot HRM, van Logistiek tot CRM en Projecten.

Het vernieuwde uren boeken: agenda weergave en stapelen!

In Profit 4 hebben we onze uren boeken functionaliteit via InSite compleet vernieuwd, waardoor het uren boeken nu vele malen makkelijker en sneller kan dan voorheen!
Als uitgangspunt voor het nieuwe uren boeken hebben we gekozen voor een weekweergave in de vorm van een agenda. Dit sluit aan op de praktijk waarbij medewerkers terugvallen op hun eigen agenda om hun uren achteraf te registreren. De uren worden per dag “gestapeld”. Dat wil zeggen dat er geen begintijd of eindtijd aan te pas komt, maar dat je de productieve uren op een dag boekt en op elkaar stapelt tot de verwachte uren vol zijn. Zo zie je ook in 1 oogopslag hoeveel uur je nog op een dag moet boeken om compleet te zijn. Ook zorgt deze weergave ervoor dat we veel meer extra context kunnen creëren om medewerkers te helpen nauwkeuriger en completer te zijn.

Meer weten over onze urenregistratie software?

Bekijk de brochure voor meer informatie over de software van AFAS