Bouwsoftware

De beste oplossing voor jouw bouwbedrijf. Krijg grip op al je bouwprojecten met de complete en flexibele bouwsoftware van AFAS!


Geen verschil meer tussen de werf en kantoor

In de bouw is het belangrijk dat de administratie van een project nauwlettend wordt bijgehouden. In de ERP-oplossing van AFAS zit dan ook een geïntegreerde functionaliteit voor de bouwsector. Met onder andere de projectbewaking, de orderverwerking en de financiële administratie in één en hetzelfde softwarepakket. Onze workflows werken daarin als verbindende factor. Het uiteindelijke doel is om meer grip op het proces van calculatie tot realisatie te hebben.

Weten hoe je projecten ervoor staan, kan door de werkbegrotingscockpit te raadplegen. Dat is het centrale controlecentrum waar zowel alle offertes, calculaties, orders en contracten, alsook realisatie en facturatie bij elkaar komen.


Meer weten over onze oplossing voor de bouw?

Alles in één gereedschapskist

AFAS heeft een complete en flexibele bouwsoftware en de kern daarvan is een volle gereedschapskist. Hierin vind je alles wat je nodig hebt om jouw klanten optimaal en (kosten)efficiënt verder te kunnen helpen. Op die manier verbind je het kantoor met de werf! Met onze bouwoplossing heb je één geïntegreerd softwarepakket voor jouw bedrijfsvoering. Je automatiseert je projectadministratie, werkbegroting, personeelsbeleid, inkoop, financiële administratie, CRM, workflow- en documentmanagement.

Calculatie- en bouwsoftware

Met AFAS Software is het mogelijk om calculaties in te lezen in .CUF-extensies (Calculatie Uitwisselings Formaat). Daarmee kunnen calculaties uit bijvoorbeeld IBIS-TRAD en 2Jours in onze software worden ingelezen.        

Zo kan je altijd de oorspronkelijke calculatiegegevens bekijken, regels splitsen en de voortgang van bouwprojecten bewaken door te monitoren op bewakingscode of hoofdstuk.

Leveranciersportaal

Je krijgt de mogelijkheid gebruik te maken van een leveranciersportaal. Op die manier kan je rechtstreeks in contact komen met je leverancier. Zo kan je via je eigen portal offertes aanvragen bij hen.

Leveranciers leveren hun aanbod via de portal aan, daardoor beschik je altijd over een actueel beeld van de beste inkoopopties. Zo krijg je maximaal inzicht in prijzen en leveringsvoorwaarden.

HRM: meer tijd voor beleid en kwaliteit

Door HR-processen te digitaliseren, is de HR-afdeling minder tijd kwijt aan administratieve handelingen. Bovendien kunnen leidinggevenden belangrijke gegevens op een eenvoudige manier inzichtelijk maken in een HR-dashboard. Dat maakt dat HR makkelijker kan anticiperen en informeren.

Medewerkers kunnen loonstroken bekijken, onkosten indienen, gesprekken starten, persoonlijke gegevens muteren en zich inschrijven voor een opleiding. Ook gegevens over het verlof en verzuim zijn voor iedere medewerker direct inzichtelijk. Leidinggevenden kunnen verzuim digitaal vastleggen, opleidingen beoordelen en medewerkers in en uit dienst melden. Daarnaast hebben ze inzicht in alle KPI's van de afdeling.

Kopersbegeleiding

Je krijgt de mogelijkheid om gebruik te maken van een kopersportaal. Op die manier kan je rechtstreeks in contact komen met je klant. Zo kan je bijvoorbeeld foto's sturen van de voortgang van de bouw. Ook een digitaal dossier over je klant wordt op die manier meteen opgebouwd. Een duidelijk overzicht van wat er gevraagd en geleverd is. Dat zorgt voor een goede borging, extra kwaliteit en meer efficiëntie in het proces met je klant.

Lees er meer over in de brochure

Wat zijn de voordelen voor jou?

  • Volledige ondersteuning van de bouw CAO
  • Dynamische werkbegroting
  • Grip op al je processen met workflows
  • Analyses en rapportages zelf te maken
  • Acquisitie, boekhouding, projecten, HRM & Payroll in 1 pakket
  • Interactieve dashboards (voor bijvoorbeeld kostenbewaking)
  • Volledig in de cloud werken met de nieuwste software
  • Via online portalen communiceren met kopers, leveranciers en medewerkers
  • Mogelijkheid om te koppelen

Ontdek de mogelijkheden van onze bouwsoftware


Grip houden dankzij de werkbegroting

Een werkbegroting is een overzicht met de kostenplanning voor materiaal, arbeid, materieel en onderaanneming (MAMO). De werkbegroting kan je maken door calculaties via een CUF-bestand in te lezen. Je kunt deze ook zonder CUF-bestand aanmaken via voorcalculatie.

Met deze werkbegroting weet je precies hoe de projecten er voorstaan. De werkbegrotingscockpit is het centrale controlecentrum waar zowel alle calculaties, offertes, orders en contracten, als ook realisatie en facturatie bij elkaar komen. Zo heb je alles altijd op één plek bij elkaar staan en is er nooit meer discussie over. Met de juiste inzichten vanuit de werkbegroting is het mogelijk om scherp op de inkoop te letten. Zo hou je meer grip op de kosten van de inkoop per bouwproject.

Een greep uit ons klantenbestand


Calculaties inlezen

De bouwcalculatie zelf gebeurt niet in ons pakket. Op het moment dat je de calculatie afgewerkt hebt, kan je die als .CUF-bestand in de bouwsoftware inlezen. Dat is een generiek uitwisselingsbestand in de bouwbranche, ondersteund door meerdere calculatiepakketten.


Standopname & projectprognose

Je monitort eenvoudig de voortgang van bouwprojecten op bewakingscode of hoofdstuk met de bouwsoftware. In de werkbegroting kan je het resultaat en de standopname (prognose) raadplegen. De opeenvolging van de projectprognoses geeft een goed beeld van de projectvoortgang en het te verwachten financiële resultaat.


Inhoudingsplicht - Artikel 30bis

Wanneer je als opdrachtgever of aannemer moet controleren of je onderaannemer fiscale of sociale schulden heeft, dan gebeurt die controle volledig via onze software.


Inkoop voor de bouw

Met de juiste inzichten vanuit je werkbegroting is het mogelijk om de inkoop goed in het oog te houden. Denk aan het plaatsen van inkooporders, het koppelen van contracten en het uitzetten van aanvragen voor inkoopoffertes. Je houdt meer grip op de kosten van de inkoop per project.


Prijsherziening

Als je voor de overheid werkt, dan kan het gebeuren dat in de periode tussen offerte en de uitvoering van de opdracht bepaalde prijzen, bijvoorbeeld grondstoffen of materialen, wijzigen. Via de functionaliteit prijsherziening kunnen die schommelingen makkelijk geautomatiseerd worden.


Grip op de marges

Grip en inzicht op de voortgang en realisatie van een bouwproject zijn enorm belangrijk. Dankzij de werkbegrotingscockpit heb je altijd een actueel inzicht daarin. Tijdig bijsturen kan om onaangename verrassingen te voorkomen.Inzicht met interactieve dashboards

Business Intelligence is een standaard onderdeel van onze complete en flexibele bouwsoftware. Met de interactieve dashboards ben je altijd op de hoogte van hoe je bouwbedrijf er vandaag voorstaat. Je krijgt onder andere inzicht in je projecten, werkbegroting, financiële situatie en je weet steeds alles over je medewerkers.

Meer weten over onze software?

Of bel ons op: 015 28 19 10