Consultancy bij AFAS SIMPEL

Het is simpel om een ERP- of HR-implementatie complex te maken, het is echter complex om een ERP- of HR-implementatie simpel te houden. Bij AFAS is SIMPEL dé implementatiestandaard geworden.

Implementatie

Onze ervaren consultants adviseren u tijdens de implementatie over de optimale inrichting van uw processen en systemen.
Dit doen we dan ook in de
5 onderstaande stappen.

Projectmanagement

Het proces van implementeren lijkt niet altijd eenvoudig: mensen, afdelingen, organisaties, processen, techniek en belangen moeten met elkaar geïntegreerd worden. Hoe we dat doen? Met vaardigheden, kennis en ervaring.


Consultancy

Een goed begin is het halve werk!


De beslissing is gevallen, de knoop is doorgehakt. Nu u voor de software van AFAS heeft gekozen, gaat er veel veranderen binnen uw organisatie. Om het maximale uit onze software te halen, is het van belang om deze vanaf het begin goed in te richten.


Daarom is het van belang om de huidige bedrijfsprocessen te analyseren. De ervaren consultants van AFAS ondersteunen u bij dit proces en zorgen ervoor dat u bereikt wat u wilt bereiken: meer inzicht, minder kosten en meer werkplezier voor u en uw medewerkers.

SIMPEL

het management kookboek

S = Snelheid

Snelheid is noodzakelijk om een project binnen afzienbare tijd live
te krijgen. Als er geen snelheid is wordt een traject stroperig en ziet de klant de meerwaarde niet meer. Snelheid geeft de betrokken medewerkers het gevoel dat er 'iets' gebeurt. Er is een nieuw pakket wat rendabeler is en wat meer werkplezier oplevert.

I = Integratie

Integratie is de sleutel voor minder fouten en minder onnodig werk. Als men niet integreert blijft men vast zitten in eilandautomatisering. Een volledig geïntegreerd pakket levert meer werkplezier op omdat alles maar één keer geleerd hoeft te worden: één applicatiebeheerder, één keer op cursus, één keer consultancy!

M = Meerwaarde

Meerwaarde is datgene wat in AFAS Profit winst oplevert. Denk aan de digitale loonstrook, digitale onkostendeclaratie, digitaal dossier en workflow inkoopfactuur met automatische boeking in financieel. Meerwaarde moet te berekenen zijn, oude systemen versus nieuwe systemen geven duidelijk aan dat de meerwaarde in euro's is uit te drukken.

P = Passie

Passie is nodig om klanten te enthousiasmeren, enthousiasme werkt aanstekelijk en geeft power om door te pakken. Ook als een traject wat zwaarder is in de implementatie heeft u passie nodig om elkaar er door te slepen.E = Eenvoud

Eenvoud moet altijd, eenvoud maakt een implementatie overzichtelijk zodat iedereen mee kan in het traject. Bedrijven die kiezen voor complexe zaken kunnen vaak niet uitleggen waar ze mee bezig zijn. Implementatiemethodieken moeten geen doel op zich zijn maar een eenvoudig middel om het project Profit live te krijgen.

L = Lef

Lef betekent voor AFAS Consultants dat niet altijd de welgebaande weg de oplossing is, processen moet je durven te veranderen. Anders zijn volgens de OPB norm is een vorm van lef. Lef weet van doorpakken waar de klant misschien het overzicht kwijt is door de hoeveelheid aan werk en het loslaten van oude systemen.

De implementatie

5 stappen die we volgen


Start-up

Het implementatietraject begint met een start-up. Hier gaat u in gesprek met de projectleider van AFAS. Samen bepalen we hoe een succesvolle implementatie uiteindelijk opgeleverd kan worden. Aan het eind van de start-up is voor beide partijen inzichtelijk wat er van elkaar verwacht kan worden en hoe het traject er globaal uit gaat zien.

Analyse

De implementatiefase begint met een intake door een senior consultant. Tijdens dit gesprek wordt een inhoudelijk plan gemaakt voor de implementatie: het inrichtingsplan. Dit plan is in het verdere traject de leidraad waar altijd op teruggegrepen wordt. Hierin is vastgelegd welke onderdelen hoe ingericht moeten worden, welke processen belangrijk zijn en hoe deze verder geoptimaliseerd kunnen worden. 
Het inrichtingsplan is digitaal via uw persoonlijke klantportal beschikbaar en is volledig geïntegreerd in onze werkwijze.

Realisatie

Na beoordeling van het inrichtingsplan gaat een ervaren consultant samen met u aan de slag om de inrichting die besproken is te realiseren. U en uw medewerkers zijn hier zelf nauw bij betrokken. De planning en de voortgang zijn via de klantportal digitaal voor u inzichtelijk, waardoor u het project van begin tot eind kunt sturen.

Testen

Testen is een belangrijk onderdeel in de beoordeling van de inrichting. De consultant zal regelmatig deelopleveringen doen, zodat het testen al tijdens de implementatie gestart kan worden. Als eventuele wijzigingen naar tevredenheid zijn verwerkt, zal de eindoplevering plaatsvinden en kan het grote genieten beginnen.

Oplevering

Live gaan betekent het eind van een succesvolle implementatie en de afronding van het werk van de consultant en de leden van het projectteam. De software wordt overgedragen aan de eindgebruikers en uw organisatie kan aan de slag met AFAS Profit.

Projectmanagement

begint bij eenvoud


Het proces van implementeren willen we bij AFAS zo eenvoudig mogelijk uitvoeren. Hoewel het misschien niet altijd eenvoudig lijkt: Mensen, afdelingen, organisaties, processen, techniek en belangen moeten met elkaar geïntegreerd worden. Hoe we dat doen? Met vaardigheden, kennis en ervaring.

Bundeling

van kennis, organisaties en product


De implementatie van AFAS Profit kan veel vragen oproepen bij een organisatie: Hoe wordt AFAS Profit geïmplementeerd binnen de dagelijkse processen, en hoe gaat de organisatie daardoor veranderen?

De projectmanagers van AFAS helpen u daarmee. Zij hebben kennis van implementatiemethoden, van organisaties van markten en producten. Door deze kennis te bundelen, weten zij wat u in het implementatietraject kunt verwachten. Met behulp van standaard templates zorgen we voor snelle implementaties.

Meer weten over onze werkwijze?

We staan u graag te woord!